» Zomer competitie 2017
Zomer competitie 2017

20-05 Vertrek 06:00-14:00 Oosterlittens
03-06 Vertrek 06:00-14:00 Tollebeek 
24-06 Vertrek 06:00-14:00
08-07 Vertrek 06:00-14:00

Zomerreces

16-09 Vertrek 06:00-14:00
07-10 Vertrek 06:00-14:00 


De jubileumwedstrijd wordt gehouden op 21 oktober.
Deze wedstrijd komt in het teken te staan voor het
negentig jarige bestaan van onze vereniging.

Zie daarvoor ook overige activiteiten.

---------------------------------------------------
Uitslagen 1e Zomerwedstrijd: Oosterlittens

Naam            Aantal    Gewicht     Punten

C Wobbes      16           6850         153
R Wobbes      39          10250        244
L Veldt           17         5750          132
A Zwart         30          3250          95

----------------------------------------------------
Uitslagen 2e Zomerwedstrijd: Tollebeek

Naam            Aantal    Gewicht     Punten

C Wobbes      0            0                0
R Wobbes      6            2750          61
L Veldt          4            1500          34
A Zwart         1            1150          24

L Veldt en A Zwart, Langste vis, Brasem 55 Cm

----------------------------------------------------
Contributie a 38,- overmaken voor de zomervakantie aan:

HC Excelsior t.a.v. zomerwedstrijden 2017
Giro: NL38INGB000 6318013

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Goede gang van zaken....

 • Even om de goede gang van zaken te waarborgen.

  Als u uw vispas(sen)voor de aanvang van het nieuwe jaar wenst te ontvangen.
  Gelieve dan voor 20 December het verschuldigde bedrag te voldoen op NL38INGB0006318013
  o.v.v Naam, Adres en soort vispas.
  Uw pas wordt namelijk pas na ontvangst van betaling verstuurd.

  Opzeggen kan natuurlijk ook.
  Dit dient wel te gebeuren
  voor 20 Oktober.Fokko Zoutman 17-05-2007 Copyright 2002-2017