» Avg/Privacy
Privacyverklaring/avg

Ook wij als vereniging hebben hiermee te maken.
Doen we dit niet, tja......
Maar we zijn en blijven natuurlijk een nette vereniging en we doen wat we kunnen.
Maar daarvoor hebben we wel uw toestemming nodig,
anders worden de gepresenteerde uitslagen wel heel bizar.
Ziet u het voor zich?

1e Winterwedstrijd 26-12-2018
Locatie XXXXX

Naam  aantal Gewicht punten

XXX    10      650        23
XXX    7       1150       30
XXX    7       5850       124

Langste vis, Brasem 61 Cm gevangen door XXX

Of als u nadere informatie of contact zoekt met een van de bestuursleden

Penningmeester
XX XXXXXXX
Contactadres
XXXXXXXXX 2
Telefoonnr
06-XXXXXXXX

U snapt de hint.....
Ziet er niet uit en je kan er niets mee.

Vandaar het onderstaande stukje tekst.
 


Namen en of beeldmateriaal ( Foto en Video ) worden alleen vermeld ten behoeve van het presenteren van de
wedstrijduitslagen of overige verslagen of daar waar nodig om het een en ander te verduidelijken.
Bestuursleden worden binnen de vereniging tevens gezien als contactpersoon en
worden daarom met naam, adres en telefoonnr benoemd daar waar nodig.
Dit ter bevordering van de werkbaarheid.
Leden en niet leden kunnen ten alle tijde een verzoek indienen ter verwijdering of wijziging van bepaald
beeldmateriaal en of geschreven media die alleen van toepassing is op de aanvrager.
De eventuele aanpassingen en of verwijdering zal plaatsvinden binnen een redelijk termijn van drie weken na ontvangst van de aanvraag.

Opslag:
Het geplaatste media zowel beeld als tekst zijn of worden opgeslagen op servers van derden
binnen Europa ( MS en My Sites ) en vallen binnen het Europees recht.
Nadere informatie hieromtrent staat vermeld op hun eigen websites.
Origineel beeldmateriaal is in eigen beheer van de auteur.

Ieder nieuw ( aspirant ) lid gaat met het bovenstaande automatisch akkoord bij het aanvaarden
van een lidmaatschap bij Hengelclub Excelsior ( Hoogkerk ).
De huidige actieve leden ( dagtekening 01-06-2018 ) tekenen voor het bovenstaande een papieren versie
welks bij de eerstvolgende gelegenheid wordt gepresenteerd.


Kanttekening.
Deze website is gebouwd op eigen initiatief en staat in principe los van HSC Excelsior, Hoogkerk.
Wel staat deze ( vrijwillig ) onder toezicht van de vereniging.
Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden door de webbeheerder,
deze laatste is ook de enige die in bezit is van de accountgegevens.
Deze gegevens als ook de website worden overgedragen/vrijgegeven aan het bestuur na opzegging, ernstige ziekte of bij overlijden.
Bij eventuele opheffing van de vereniging wordt de site bevroren m.a.w er volgen dan geen updates meer, maar wordt niet verwijderd.
Wel worden de naw gegevens van de op dat moment actieve ( bestuurs)leden verwijderd.

Avg tav de webhost kunt u hier vinden.

Home
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Goede gang van zaken....

 • Even om de goede gang van zaken te waarborgen.

  Als u uw vispas(sen)voor de aanvang van het nieuwe jaar wenst te ontvangen.
  Gelieve dan voor 20 December het verschuldigde bedrag te voldoen op NL38INGB0006318013
  o.v.v Naam, Adres en soort vispas.
  Uw pas wordt namelijk pas na ontvangst van betaling verstuurd.

  Opzeggen kan natuurlijk ook.
  Dit dient wel te gebeuren
  voor 20 Oktober.


Visplanner App

 • Problemen omtrent de Visapp.

  Het is bekend dat de app van Sportvisserij Nederland
  wel eens voor hoofdbrekens zorgt.
  Niet geschikt voor oudere telefoons.
  ( wat is een oudere telefoon in deze? )
  De enige tip die we telkens te horen krijgen is het updaten... Maar verwijderen en opnieuw instaleren geeft vaker een beter resultaat.

  De visapp zelf kunt u hier downloaden.

  VisApp

  Als alternatief kunt u ook gebruik maken van de mobiele website. Deze vind u hier.

  VisPlanner

  Mijn persoonlijk advies zou hierin toch zijn...
  De papieren versie,
  deze werkt namelijk altijd.

Archief

 • Een kleine wijziging.
  In het verleden stond in deze kolom de uitslagen van de voorgaande jaren.
  Deze zijn nu verplaatst en kunt u terugvinden aan de linkerzijde onder de naam ( hoe kan het ook anders ) Archief.


Fokko Zoutman
17-05-2007

Copyright 2002-2019